V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
mritd
V2EX  ›  全球工单系统

蓝讯上地、兆维机房断网

 •  
 •   mritd · 2019-11-09 20:39:44 +08:00 · 2057 次点击
  这是一个创建于 760 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  断一个半小时了...唉 真是操蛋

  2 条回复    2019-11-10 11:30:38 +08:00
  Taofuntech
      1
  Taofuntech  
     2019-11-10 02:16:05 +08:00 via Android
  感觉蓝讯的人都快跑光了,上地兆维同时断,应该是兆维出问题了
  mritd
      2
  mritd  
  OP
     2019-11-10 11:30:38 +08:00 via iPhone
  @Taofuntech #1 说是光线挖断了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:34 · PVG 05:34 · LAX 13:34 · JFK 16:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.