V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lzjun
V2EX  ›  程序员

技术社区有 V2EX,那么产品、运营相关的社区有哪些

 •  
 •   lzjun ·
  lzjun567 · 2019-11-09 23:21:59 +08:00 · 3854 次点击
  这是一个创建于 755 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  求推荐

  16 条回复    2019-11-11 16:22:19 +08:00
  EminemW
      1
  EminemW  
     2019-11-09 23:48:47 +08:00 via iPhone
  后面这两个职业的人喜欢逛社区吗。。天涯除外
  yunye
      2
  yunye  
     2019-11-10 00:46:24 +08:00
  人人都是产品经理
  kimwang
      3
  kimwang  
     2019-11-10 01:29:04 +08:00
  seowhy 算不算?
  不算太社区,但有问答版块.
  blaaibla
      4
  blaaibla  
     2019-11-10 03:06:51 +08:00
  product hunt 可以理解为产品社区吧
  crab
      5
  crab  
     2019-11-10 03:50:11 +08:00
  woshipm
  Pastsong
      6
  Pastsong  
     2019-11-10 06:18:19 +08:00
  Product Hunt 算比较大的产品社区了
  stabc
      7
  stabc  
     2019-11-10 08:38:29 +08:00
  产品运营下了班都去泡妞游玩了,没时间逛论坛
  angith
      8
  angith  
     2019-11-10 08:59:50 +08:00 via Android
  这里是划水社区
  wuxinling
      9
  wuxinling  
     2019-11-10 09:44:52 +08:00
  对于我来说,上 V 站的大多数原因是上班摸鱼的时候看起来要正经一点。
  vjnjc
      10
  vjnjc  
     2019-11-10 13:24:39 +08:00
  产品倒是有的,小圈子要收费的,入群要笔试。
  运营。。。真没听说过
  timqian
      11
  timqian  
     2019-11-10 14:45:00 +08:00 via Android
  运营的话,国外一个 growth hack 社区
  https://growthhackers.com
  tomoya92
      12
  tomoya92  
     2019-11-10 16:26:54 +08:00 via iPhone
  这里啥时候讨论过技术了。。
  schina
      13
  schina  
     2019-11-10 19:15:44 +08:00
  我就是产品,来逛 V 站。看着你们还挺开心!
  1010543618
      14
  1010543618  
     2019-11-10 20:11:49 +08:00
  @yunye

  “人人网”上都是产品经理啊 :)
  realpg
      15
  realpg  
     2019-11-11 07:56:56 +08:00   ❤️ 2
  产品经理们想搞自己的社区

  可是没有码农给他们写
  zepto
      16
  zepto  
     2019-11-11 16:22:19 +08:00
  产品加一
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2067 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 15:57 · PVG 23:57 · LAX 07:57 · JFK 10:57
  ♥ Do have faith in what you're doing.