V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
qingmu414141
V2EX  ›  问与答

小米笔记本 pro2018 装黑苹果

 •  
 •   qingmu414141 · 2019-12-04 22:38:43 +08:00 · 2927 次点击
  这是一个创建于 894 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想要给小米笔记本 pro 装黑苹果,版本是 10.15 看了教程发现这个网站"https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro-Hackintosh/releases"的 EFI 文件下载不了,有人有这个文件能给我发一下吗

  13 条回复    2019-12-05 18:37:46 +08:00
  liyaojian
      1
  liyaojian  
     2019-12-04 22:42:50 +08:00 via iPhone
  为什么下不了?我看是有的啊
  qingmu414141
      2
  qingmu414141  
  OP
     2019-12-04 22:46:42 +08:00
  我点击那个”XiaoMi_Pro-v1.3.5.zip“之后,网页显示是这个"无法访问此网站找不到 github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com 的服务器 IP 地址。"
  liyaojian
      3
  liyaojian  
     2019-12-04 22:49:07 +08:00   ❤️ 1
  LZSZ
      5
  LZSZ  
     2019-12-04 22:52:23 +08:00
  github 这次可能彻底掰了
  liyaojian
      6
  liyaojian  
     2019-12-04 22:53:37 +08:00
  @LZSZ #5 是 aws s3 的问题,这个问题一直存在啊
  LZSZ
      7
  LZSZ  
     2019-12-04 22:55:00 +08:00
  @liyaojian 以前不用梯子也可以下载只是速度慢点
  qingmu414141
      8
  qingmu414141  
  OP
     2019-12-04 22:56:45 +08:00 via iPhone
  @liyaojian 感谢感谢!但是我也用的有 ssr 为啥不行啊?
  liyaojian
      9
  liyaojian  
     2019-12-04 22:57:51 +08:00
  @qingmu414141 #8 要全局或者大陆白名单
  tq0106
      10
  tq0106  
     2019-12-05 02:13:24 +08:00 via iPhone
  同 2017,玩了一个月回 windows 了,主要是因为外接屏幕问题太多了
  qingmu414141
      11
  qingmu414141  
  OP
     2019-12-05 07:29:52 +08:00 via iPhone
  @tq0106 你装的系统版本是多少?
  chent
      12
  chent  
     2019-12-05 07:36:53 +08:00 via Android
  当下载不了的时候我都用迅雷试试,一般都能下
  tq0106
      13
  tq0106  
     2019-12-05 18:37:46 +08:00
  @qingmu414141 10.14.6
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3266 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 05:14 · PVG 13:14 · LAX 22:14 · JFK 01:14
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.