V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
promise2mm
V2EX  ›  全球工单系统

支付宝刚刚是出了什么故障吗

 •  
 •   promise2mm · 2019-12-05 16:52:36 +08:00 · 2515 次点击
  这是一个创建于 365 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  进去被强制退出,然后在一到两分钟左右的时间内各种方式登录不上

  告诉我,我不是一个人, 手动狗头!

  4 条回复    2019-12-05 17:53:41 +08:00
  promise2mm
      1
  promise2mm   2019-12-05 16:53:41 +08:00
  我这边刚刚有好几个人都有这个情况诶,不是全部
  cyang
      2
  cyang   2019-12-05 16:55:08 +08:00
  是的,刚到的 11 块钱运费险,提现提不出来。
  yusen01
      3
  yusen01   2019-12-05 16:56:59 +08:00
  网络故障了
  hymzhek
      4
  hymzhek   2019-12-05 17:53:41 +08:00 via Android
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1307 人在线   最高记录 5298   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 23:43 · PVG 07:43 · LAX 15:43 · JFK 18:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.