V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
andychen20121130
V2EX  ›  二手交易

300 能收到一个暴风二期,或星际 A 或 C 吗?

 •  
 •   andychen20121130 · 2019-12-17 13:55:22 +08:00 · 603 次点击
  这是一个创建于 1195 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2019-12-22 17:30:12 +08:00
  sdushn
      1
  sdushn  
     2019-12-17 14:07:07 +08:00
  暴风似乎比较贵,刚 300 买了个星际 C,帖子里还有其他人在出,可以看看: https://www.v2ex.com/t/629317#reply19
  sdushn
      2
  sdushn  
     2019-12-17 14:07:16 +08:00
  德邦运费 40 左右
  viikker
      3
  viikker  
     2019-12-17 14:08:03 +08:00
  有,就是稍微有点灰,买回来就没用过,等我整理下,看看分别有多少
  andyhuai
      4
  andyhuai  
     2019-12-17 14:13:38 +08:00
  @viikker 有暴风么
  andychen20121130
      5
  andychen20121130  
  OP
     2019-12-17 14:13:42 +08:00
  @sdushn 已经收走了
  viikker
      6
  viikker  
     2019-12-17 14:16:32 +08:00
  @andyhuai 还有 1 到 2 台吧,挺新的,出不出我还在犹豫,是只要机箱?
  andychen20121130
      7
  andychen20121130  
  OP
     2019-12-17 14:18:10 +08:00
  @viikker 晒个图,整机多少钱。
  gerald
      8
  gerald  
     2019-12-17 15:16:03 +08:00
  @viikker 整机也想收一台
  shinianguji
      9
  shinianguji  
     2019-12-17 15:18:16 +08:00
  @viikker 也想收暴风整机!~
  karpic
      10
  karpic  
     2019-12-17 15:28:23 +08:00 via Android
  700 不包出一台暴风 3455
  viikker
      11
  viikker  
     2019-12-17 15:34:48 +08:00
  andychen20121130
      12
  andychen20121130  
  OP
     2019-12-17 17:32:15 +08:00
  @viikker 卖完了吗?通过一下呗
  andychen20121130
      13
  andychen20121130  
  OP
     2019-12-22 17:30:12 +08:00 via Android
  沉了吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2409 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 08:44 · PVG 16:44 · LAX 01:44 · JFK 04:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.