V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hgyhyx
V2EX  ›  问与答

用播客 app 听 youtube 节目有啥好的解决方案不?

 •  
 •   hgyhyx · 2019-12-23 08:09:11 +08:00 via iPhone · 1660 次点击
  这是一个创建于 709 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在用的 justcast,youtube 节目转存到到 dropbox,播客 app 从 dropbox 下载。

  7 条回复    2019-12-23 12:13:21 +08:00
  yangxin0
      1
  yangxin0   2019-12-23 08:34:54 +08:00
  充值会员呀。前几天还有人开车一年 40 多块钱吧。
  hash
      2
  hash   2019-12-23 08:36:18 +08:00
  Castro 刚好有这个功能
  willxiang
      3
  willxiang   2019-12-23 09:08:58 +08:00
  搭个一年 40 的车,直接 youtube 后台播放不省事吗
  hgyhyx
      4
  hgyhyx   2019-12-23 09:37:13 +08:00
  @yangxin0 #1
  @hash #2
  @willxiang #3

  谢谢哈,有车,不过喜欢用自带 app,再装个第三方有点强迫症 /呲牙
  willxiang
      5
  willxiang   2019-12-23 10:21:59 +08:00
  @hgyhyx #4
  不客气,哈哈哈,听 youtube 上的的节目,youtube 却被叫“第三方”
  hhhsuan
      6
  hhhsuan   2019-12-23 11:54:55 +08:00
  Youtube Vanced , 直接后台播放,一分钱不要。
  siagasky
      7
  siagasky   2019-12-23 12:13:21 +08:00
  用这个 https://podsync.net/ ,不过好像不维护了。有开源的,https://github.com/mxpv/podsync 自建很好用。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3780 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 09:11 · PVG 17:11 · LAX 01:11 · JFK 04:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.