V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
牛客网
GenialX2
V2EX  ›  程序员

技术博客友联交换走一波

 •  
 •   GenialX2 · 305 天前 · 1991 次点击
  这是一个创建于 305 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我有一个新站,内容定位是计算机技术相关。

  为了提升网站权重,希望能够交换一批内容定位类似的博客,同时有一定内容就好的博客(注:要有一定内容哦~~)。

  如果,希望交换友链,可以在添加好后,回复你的博客链接和博客名字(最好有一个描述),我统一加到这个页面:https://qoogle.top/links/

  比如:博客名称( https://xxx.com) - 博客描述

  双赢~~

  19 条回复    2019-12-30 15:53:45 +08:00
  fredshao
      1
  fredshao   305 天前 via iPhone
  weiruanniubi
      2
  weiruanniubi   304 天前
  GenialX2
      3
  GenialX2   304 天前
  @fredshao 贵站的友链加在哪里了?我没有找到~
  liuxu
      4
  liuxu   304 天前 via Android
  @weiruanniubi 前几天一个 4 杂 com500 出的
  liuxu
      5
  liuxu   304 天前 via Android
  https://www.liuquanhao.com/ 牛皮的技术博客可以来
  lc7029
      6
  lc7029   304 天前
  奇怪的老司机,日均两三千 pv,能换友链不?
  地址( BASE64 ) aHR0cHMlM0EvL3FnZGxzai5jb20lMEE=
  qsbaq
      7
  qsbaq   304 天前
  debuginn
      8
  debuginn   304 天前
  debuginn
      9
  debuginn   304 天前
  @lc7029 换么?
  debuginn
      10
  debuginn   304 天前
  @liuxu 换友联么
  lc7029
      11
  lc7029   304 天前
  @debuginn 换,我一会加你的链接
  birdplane
      12
  birdplane   304 天前
  新站: https://techmovie.github.io/ 数码电影相关的 换么
  rudyyuan
      13
  rudyyuan   304 天前 via Android
  现在的友链还能提高权重吗?
  object123
      14
  object123   304 天前
  18258226728
      15
  18258226728   304 天前
  PlainTech
      16
  PlainTech   304 天前
  已添加友链,https://i97.top/links/

  我的信息如下

  Name: Plain Blog
  Url: https://i97.top
  Title: 男人至死是少年🔥
  daozhihun
      17
  daozhihun   304 天前
  你这个博客的广告也太多了
  tanglijun
      18
  tanglijun   304 天前
  GenialX2
      19
  GenialX2   304 天前
  @PlainTech 好的
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4605 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 08:55 · PVG 16:55 · LAX 01:55 · JFK 04:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.