V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
pljhonglu
V2EX  ›  二手交易

出京东绑定爱奇艺/携程/酷狗会员年卡

 •  1
   
 •   pljhonglu · 2020-01-08 10:14:08 +08:00 · 1032 次点击
  这是一个创建于 1362 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  出京东绑定的会员年卡:

  • 爱奇艺:60
  • 携程:40
  • 酷狗:40

  wx(base64): cGxqaG9uZ2x1

  第 1 条附言  ·  2020-01-08 14:10:54 +08:00
  爱奇艺,携程会员已出。
  12 条回复    2020-02-19 10:14:38 +08:00
  Whsiqi
      1
  Whsiqi  
     2020-01-08 10:17:04 +08:00 via Android
  已加
  zhangwb2008
      2
  zhangwb2008  
     2020-01-08 12:04:00 +08:00
  出一个携程,45,微信 zhangwb
  MrKerr
      3
  MrKerr  
     2020-01-08 14:51:50 +08:00
  搭车出个携程,vx:THpqeWtq
  lchqfnu
      4
  lchqfnu  
     2020-01-08 15:20:33 +08:00
  会员能改绑吗
  aswtxgt
      5
  aswtxgt  
     2020-01-08 17:43:54 +08:00
  搭车出个爱奇艺, 微信:YXN3dHhndA==
  loopq
      6
  loopq  
     2020-01-08 19:19:16 +08:00
  搭车出个爱奇艺 wx:emh1aHU5ODY1
  x537196
      7
  x537196  
     2020-01-08 20:06:34 +08:00
  搭车出个携程
  微信同 id
  aswtxgt
      8
  aswtxgt  
     2020-01-09 09:15:58 +08:00
  @aswtxgt 爱奇艺已出
  lixin23
      9
  lixin23  
     2020-01-09 12:17:16 +08:00 via iPhone
  收一个爱奇艺
  kira2
      10
  kira2  
     2020-02-18 08:53:11 +08:00
  酷狗还有吗
  pljhonglu
      11
  pljhonglu  
  OP
     2020-02-19 09:59:52 +08:00
  @kira2 #10 有,加 wx 联系
  kira2
      12
  kira2  
     2020-02-19 10:14:38 +08:00
  @pljhonglu #11 不是程序猿 QAQ base64 不会转换 能点我头像把微信号发邮件给我吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   672 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 21:40 · PVG 05:40 · LAX 14:40 · JFK 17:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.