V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
justin2018
V2EX  ›  分享发现

清华大学出版社开放知识库!全国各地用户‌无需登录/注册‌

 •  
 •   justin2018 · 2020-02-01 12:17:56 +08:00 · 3618 次点击
  这是一个创建于 718 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  清华大学出版社开放知识库!

  2 月 16 日前‌,全国各地用户‌无需登录 /注册‌,即可阅读学习‌。

  公告详情: https://mp.weixin.qq.com/s/rALGeUDptg7iCUhSBXLCaw

  读书地址: https://lib-nuanxin.wqxuetang.com

  10 条回复    2020-02-05 21:50:36 +08:00
  hst001
      1
  hst001  
     2020-02-01 12:20:22 +08:00 via Android
  学习使我快乐!
  starship
      2
  starship  
     2020-02-01 13:23:27 +08:00
  这个好👍
  ittianyu
      3
  ittianyu  
     2020-02-01 13:28:41 +08:00
  学习使我快乐!
  sobigfish
      4
  sobigfish  
     2020-02-01 13:45:33 +08:00
  要是书更新点就好了,没有搜到 flutter,没有 swift5
  geniusmyn
      5
  geniusmyn  
     2020-02-01 14:02:30 +08:00
  这个好👍
  ludan7h
      6
  ludan7h  
     2020-02-02 10:10:36 +08:00
  机械工业、清华大学这些出版社的都免费开放了
  估计过段时间网络上这些书籍的离线版就出来了
  varint
      7
  varint  
     2020-02-02 13:07:37 +08:00
  然而好多灌水的书目。。
  粗略看了一下就机工社厚道一点,it 行业的书好像都是分章节的,传统行业的书都是给的整本 pdf,昨天下了好几本实用书籍。
  清华的是图片,复制文字之类的就别想了,放大模糊也是捉急。电子工业出版社的都是分页 pdf,还加密。。。而且灌水书居多。。这两个算是聊胜于无。
  canwushuang
      8
  canwushuang  
     2020-02-04 12:03:51 +08:00
  502 胶水
  solidground
      9
  solidground  
     2020-02-04 12:23:05 +08:00
  搞知识付费的一声不吭,还是得看传统知识行业啊。
  myzhoumyzhou
      10
  myzhoumyzhou  
     2020-02-05 21:50:36 +08:00
  怎么下载哈,技术小白
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1394 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:56 · PVG 07:56 · LAX 15:56 · JFK 18:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.