V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Jface
V2EX  ›  二手交易

迫于复工,出一台小米 Air 13.3 寸 256G MX150 显卡, 2017 年 9 月京东购入

 •  
 •   Jface · 2020-02-21 09:43:01 +08:00 · 525 次点击
  这是一个创建于 901 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  明盘 2250,2017 年 9 月入手。 已托管猪王二手,详情请扫码。不能发链接了。。

  http://ww1.sinaimg.cn/large/7234dc5egy1gc3s0ec2cuj20n00vpjvg.jpg

  第 1 条附言  ·  2020-02-21 10:26:27 +08:00
  补图:
  第 2 条附言  ·  2020-02-21 10:29:37 +08:00
  不知为何,图挂了,那补一个 base64:5bmF5rK76L+Z6KGM6K+d4oK0bHkwcTE0Q3FCQUjigrTovaznp7voh7PtoL3tsYnmt5jlroDilKHEk+2gve2xiOOAkOWwj+exs0FJUi9pNS84Ry8yNTZHTlZNRS9NWDE1MC8xMy4zSVBTIOeMqueOi+S6jOaJi0swMDY2MDbjgJHvvJvmiJZodHRwczovL20udGIuY24vaC5WZGw5TWs4P3NtPTFmNzdkZiDpu57lh7vpk77ooZfvvIzlho3pgInmi6nngI/ihpLopr3ihpLlmIIuLuWSkeKEluS6kwog
  第 3 条附言  ·  2020-03-01 22:34:47 +08:00
  已出,结贴。
  8 条回复    2020-02-21 10:30:45 +08:00
  leekooqi
      1
  leekooqi  
     2020-02-21 10:03:28 +08:00
  型号?
  azhangbing
      2
  azhangbing  
     2020-02-21 10:10:52 +08:00
  图片 403 了
  Jface
      3
  Jface  
  OP
     2020-02-21 10:11:45 +08:00
  @leekooqi #1 详情扫码看哈
  @azhangbing #2 马上更新哈
  Jface
      4
  Jface  
  OP
     2020-02-21 10:17:10 +08:00
  @azhangbing #2 我这里浏览正常的
  leekooqi
      5
  leekooqi  
     2020-02-21 10:20:02 +08:00
  @Jface 403 依旧
  Chuanfeng
      6
  Chuanfeng  
     2020-02-21 10:27:46 +08:00
  @leekooqi 403 的复制链接后新开标签页粘贴回车
  Livin1991
      7
  Livin1991  
     2020-02-21 10:27:55 +08:00
  有个 12.5 寸的小米本 1350 能出吗
  Jface
      8
  Jface  
  OP
     2020-02-21 10:30:45 +08:00 via iPhone
  @Livin1991 不晓得哦 你可以托管给猪王试试
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1101 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 20:37 · PVG 04:37 · LAX 13:37 · JFK 16:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.