V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mornlight
V2EX  ›  反馈

V2EX 个人图片库管理页面异常

 •  
 •   mornlight · 2020-02-29 16:14:22 +08:00 · 2144 次点击
  这是一个创建于 599 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我上传了四十多张图,在上传页面看到的「你还可以上传 53 张图片」额度计数是准确的,但在图片库 https://www.v2ex.com/i 里看到的是「共有 4 张图片」,而且图片列表看不全,没有翻页入口。已上传的图片外链使用起来没有问题。
  2 条回复    2020-02-29 22:31:11 +08:00
  Livid
      1
  Livid   V2EX Moderator   2020-02-29 22:23:14 +08:00 via Android
  估计是分页计数的缓存的问题。

  我从后台看到是 42 张图都上传成功了。
  mornlight
      2
  mornlight   2020-02-29 22:31:11 +08:00
  @Livid #1 现在看列表已经没问题了。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1569 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 17:04 · PVG 01:04 · LAX 10:04 · JFK 13:04
  ♥ Do have faith in what you're doing.