V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
NMmmm
V2EX  ›  二手交易

公司搬家,出一些办公用品。

 •  1
   
 •   NMmmm · 2020-03-12 14:43:26 +08:00 · 1712 次点击
  这是一个创建于 843 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  抽油烟机 1600 老板牌 CXW-200-8020 (原价 6000 多)
  12 条回复    2020-03-13 11:11:15 +08:00
  NMmmm
      1
  NMmmm  
  OP
     2020-03-12 14:44:35 +08:00
  宜家 会议室白色椅子 每把 30
  2 套 4 人位办公桌 500 一套
  lxl1531
      2
  lxl1531  
     2020-03-12 14:49:34 +08:00
  坐标城市?
  NMmmm
      3
  NMmmm  
  OP
     2020-03-12 15:00:37 +08:00
  深圳南山科兴科学园
  liufuseng
      4
  liufuseng  
     2020-03-12 15:57:01 +08:00 via Android
  好近
  QQ370911895
      5
  QQ370911895  
     2020-03-12 17:08:28 +08:00
  @NMmmm 超级无敌近,就在你隔壁
  xuxuxu123
      6
  xuxuxu123  
     2020-03-12 17:15:12 +08:00   ❤️ 1
  办公用品----油烟机?
  chung
      7
  chung  
     2020-03-12 18:11:26 +08:00 via iPhone
  @NMmmm #1 椅子可以上个图吗?
  NullErro
      8
  NullErro  
     2020-03-12 18:28:44 +08:00
  我兴冲冲的以为会有一些办公用的电脑啥的,结果是油烟机,,这就是传说中的一些嘛[/cry]
  kakeiri
      9
  kakeiri  
     2020-03-12 18:31:22 +08:00
  @NullErro 电脑是吃饭的工具,不能丢的
  oyzq1987
      10
  oyzq1987  
     2020-03-12 22:14:45 +08:00
  电脑是吃饭的工具,不能丢的
  ruan2303
      11
  ruan2303  
     2020-03-13 09:37:37 +08:00
  你们管这玩意叫办公用品?
  dantegg
      12
  dantegg  
     2020-03-13 11:11:15 +08:00
  @xuxuxu123 可能是厨子啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3418 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 95ms · UTC 05:06 · PVG 13:06 · LAX 22:06 · JFK 01:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.