V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
Windy00
V2EX  ›  Microsoft Office

Office 365 家庭版开车 每位 41

 •  
 •   Windy00 · 197 天前 · 2917 次点击
  这是一个创建于 197 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  2021 年 3 月 13 日到期,淘宝购买的,还有 5 车位,欢迎长期使用的开车
  微信: jsly316
  11 条回复    2020-04-29 00:06:22 +08:00
  GM
      1
  GM   197 天前
  不是最多五个人吗?
  Windy00
      2
  Windy00   197 天前
  @GM 最多 6 个人呀
  GM
      3
  GM   197 天前
  @Windy00 对,包括自己 6 人。其实我昨天刚买的,哈哈哈
  Windy00
      4
  Windy00   197 天前
  还有 2 位
  taolu
      5
  taolu   197 天前
  还有位置么
  Windy00
      6
  Windy00   197 天前
  @taolu
  Windy00
      7
  Windy00   196 天前
  还有一位,需要的童鞋速度了
  Windy00
      8
  Windy00   196 天前
  车位已满啦
  iyan
      9
  iyan   176 天前
  借楼开一车,39 一位,人满开车,企鹅 55351554 。
  Vegetables
      10
  Vegetables   161 天前 via Android
  @iyan 老哥加你扣扣了 还有车位吗
  wangchao0117
      11
  wangchao0117   151 天前 via Android
  借楼
  office 365 家庭版 46 2021.4.26 到期
  tg: @chaowa
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4098 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 07:24 · PVG 15:24 · LAX 00:24 · JFK 03:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.