V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
Helsing
V2EX  ›  Apple

语雀有桌面客户端了

 •  
 •   Helsing · 139 天前 via iPhone · 3120 次点击
  这是一个创建于 139 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  语雀的 Mac 和 PC 客户端出来了,支持离线。下载地址

  18 条回复    2020-08-25 18:14:28 +08:00
  Helsing
      1
  Helsing   139 天前 via iPhone
  双指左右滑动可以收起或打开侧栏,感觉不错
  CY4suncheng
      2
  CY4suncheng   139 天前
  文档列表的排序方式再改成和网页一样,就 OK 了
  shakespark
      3
  shakespark   139 天前 via iPhone
  赞,一会试试
  liuzhihang
      4
  liuzhihang   139 天前 via iPhone
  多人协作同时编辑还不行

  上传附件没法删除,会保存在服务器,个人没地方管理。

  已经反馈了。
  myliang
      5
  myliang   139 天前
  既然都用 Electron 为什么就不能兼容 linux?
  balabalaguguji
      6
  balabalaguguji   139 天前
  易文档岂不是更好
  Helsing
      7
  Helsing   139 天前 via iPhone
  @CY4suncheng #2 改成按创建时间排列好像就跟网页一样了
  Helsing
      8
  Helsing   139 天前 via iPhone
  @liuzhihang #4 多人我倒是没用到
  Helsing
      9
  Helsing   139 天前 via iPhone
  @myliang #5 不清楚,有需求可以反馈一波
  reedthink
      10
  reedthink   139 天前
  @myliang 说明不在乎 LINUX 桌面用户
  agdhole
      11
  agdhole   139 天前
  语雀的会员说可以开通付费文档,现在这个功能能用了吗?
  lhx2008
      12
  lhx2008   139 天前 via Android
  总算是把切换页面卡顿的问题彻底解决了,网页版加载速度真的太慢了
  liuzhihang
      13
  liuzhihang   139 天前 via iPhone
  @Helsing 多人协作嘛,准备一个小组一起在里面可以画流程图,写接口进度相关。然后同时编辑不太行。
  bibizhang
      14
  bibizhang   139 天前
  终于出了
  labulaka521
      15
  labulaka521   138 天前 via Android
  我前几天下载了,还不错。
  circsqua
      16
  circsqua   137 天前
  没法排序
  wenqh
      17
  wenqh   33 天前
  又不能离线文档,还不如用网页版
  Helsing
      18
  Helsing   33 天前
  @wenqh #17
  现在可以离线了
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   958 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:12 · PVG 05:12 · LAX 14:12 · JFK 17:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.