V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hurricanelili
V2EX  ›  程序员

自由职业前端一起组队

 •  
 •   hurricanelili · 359 天前 · 2029 次点击
  这是一个创建于 359 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我是一名自由职业前端 希望寻找同为前端的朋友一起学习、交流 有些时候也会有一些私活 微信:crazylogic_lili

  9 条回复    2020-05-25 17:49:03 +08:00
  yggd
      1
  yggd   359 天前
  关注一下
  2379920898
      2
  2379920898   359 天前
  做了多久自由职业了?
  gsoft
      3
  gsoft   358 天前
  一起建个 vx 群?
  adofsauron685782
      4
  adofsauron685782   358 天前 via Android
  有自由职业后端吗
  Zchary
      5
  Zchary   358 天前 via iPhone
  拉个微信群啊😑
  huanggan
      6
  huanggan   357 天前
  微信:qq704484570
  java 后端 Android
  dfkjgklfdjg
      7
  dfkjgklfdjg   357 天前
  😀微信群可以有.
  ran1ever
      8
  ran1ever   357 天前
  一年+ 前端
  divasatanica
      9
  divasatanica   357 天前
  v2 能插眼吗,能拉个群吗,我也在纠结未来几年之后要不要搞自由职业
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2739 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 10:47 · PVG 18:47 · LAX 03:47 · JFK 06:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.