V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
robin001
V2EX  ›  二手交易

迫于被鸽出 N1 盒子+T1 原装遥控器

 •  
 •   robin001 · 2020-06-18 16:37:12 +08:00 · 471 次点击
  这是一个创建于 1074 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  迫于之前被鸽出白色 N1 盒子+T1 原装遥控器,最近收拾屋子才发现,价格 130 包邮。

  联系方式~wx YXZhdGVh (base64)

  第 1 条附言  ·  2020-06-19 12:11:25 +08:00
  已出 结帖~
  9 条回复    2020-06-19 10:14:08 +08:00
  xuxuxu123
      1
  xuxuxu123  
     2020-06-18 16:43:19 +08:00
  今天 Ver 出售 90~~~
  azhangbing
      2
  azhangbing  
     2020-06-18 16:45:54 +08:00 via iPhone
  真理财产品,我 90 包邮出的
  yylzcom
      3
  yylzcom  
     2020-06-18 16:48:36 +08:00
  @azhangbing 带遥控器也 90 包邮吗
  robin001
      4
  robin001  
  OP
     2020-06-18 16:52:18 +08:00 via iPhone
  @azhangbing 不好意思 比你标贵了 40…………
  robin001
      5
  robin001  
  OP
     2020-06-18 16:55:59 +08:00 via iPhone
  @yylzcom 如果带遥控也是这价 我承认我卖的传家宝…
  queuey
      6
  queuey  
     2020-06-18 17:50:43 +08:00
  和官方购买渠道多多一个价格
  robin001
      7
  robin001  
  OP
     2020-06-18 18:12:00 +08:00 via iPhone
  @queuey 那就发链接出来吧 也可以给 v 友更多的参考
  azhangbing
      8
  azhangbing  
     2020-06-18 18:29:50 +08:00 via iPhone
  @robin001 带遥控器正常价 帮顶
  silvadavid
      9
  silvadavid  
     2020-06-19 10:14:08 +08:00
  @robin001 出了没?刚加了。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2402 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 10:09 · PVG 18:09 · LAX 03:09 · JFK 06:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.