V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chenxinwri9212
V2EX  ›  Java

请问你们写代码方法体里面第一行都空不空啊?

 •  
 •   chenxinwri9212 · 356 天前 · 1451 次点击
  这是一个创建于 356 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  很纠结方法体里面第一行是空着好看还是不空好看?

  8 条回复    2020-07-01 13:46:12 +08:00
  guyeu
      1
  guyeu   356 天前
  不空,除非方法签名太长占了好几行
  tang123456
      2
  tang123456   356 天前
  一般不空
  ochatokori
      3
  ochatokori   356 天前 via Android
  方法体不空
  不过类的第一行会空
  Twofyw
      4
  Twofyw   356 天前
  Python 不空,记得刚在 Google Python Style Guide 看过: http://google.github.io/styleguide/pyguide.html#35-blank-lines
  so2back
      5
  so2back   356 天前
  @ochatokori 一样
  linvaux
      6
  linvaux   356 天前
  不空
  clcx
      7
  clcx   356 天前
  FlexGap
      8
  FlexGap   355 天前
  不空。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3202 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 05:37 · PVG 13:37 · LAX 22:37 · JFK 01:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.