V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hunanzai0602
V2EX  ›  问与答

7k 左右 求一个 itx 主机 或者 配置单

 •  
 •   hunanzai0602 · 272 天前 · 486 次点击
  这是一个创建于 272 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  rt 最近种草 itx 了 求各位大佬给点意见

  4 条回复    2020-07-17 23:30:39 +08:00
  noob1445
      1
  noob1445   272 天前 via iPhone
  需求呢?
  zimhy
      2
  zimhy   272 天前
  玩游戏么? 玩 3A 大作么?
  有工作软件需求么?
  hunanzai0602
      3
  hunanzai0602   271 天前
  @noob1445 @zimhy
  能玩 dota 就行。。。
  平时看看视频上上网 基本没了= =
  noob1445
      4
  noob1445   271 天前 via iPhone
  @hunanzai0602 这个配置也不需要 7k 啊......
  去微博搜索“JXU2NTRDJXU5RTNE”( base64 )让他帮你配吧……(无责任推荐)
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   931 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 131ms · UTC 20:36 · PVG 04:36 · LAX 13:36 · JFK 16:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.