V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qq8331199
V2EX  ›  深圳

有没有在上沙、下沙租房的朋友

 •  
 •   qq8331199 · 2020-08-03 22:15:15 +08:00 · 1651 次点击
  这是一个创建于 489 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想问一下,早上 9 点的时候,上下沙进地铁要排队吗?
  因为想租附近的房,想了解一下地铁的情况
  第 1 条附言  ·  2020-08-04 08:33:20 +08:00
  有没有人
  3 条回复    2020-08-06 10:57:48 +08:00
  fanshuzaizai
      1
  fanshuzaizai  
     2020-08-04 10:59:10 +08:00
  8 点多的时候会有队伍,但是也就 2 分钟吧,不想排可以走到后面的入口进
  Haulk
      2
  Haulk  
     2020-08-06 09:07:14 +08:00
  长沙倒是有
  wanliangxu1234
      3
  wanliangxu1234  
     2020-08-06 10:57:48 +08:00
  三沙一水,深圳的好地方啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   900 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 21:06 · PVG 05:06 · LAX 13:06 · JFK 16:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.