V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
realkun
V2EX  ›  iPhone

PDD iphone11 3xxx?

 •  
 •   realkun · 52 天前 · 2712 次点击
  这是一个创建于 52 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  pdd 64G 版 抢券-300=3979 ? 香吗
  20 条回复    2020-08-14 11:46:14 +08:00
  xctcc
      1
  xctcc   52 天前
  那个不是要 100 个人助力吗,很抽象
  realkun
      2
  realkun   52 天前
  @xctcc 整点抢券 300 我刚抢一张
  realkun
      3
  realkun   52 天前
  @xctcc 3979 64G 4479 128G
  hearlessnor
      4
  hearlessnor   52 天前 via iPhone
  @xctcc 闲鱼 有几毛钱一次的助力买。
  chenchangjv
      5
  chenchangjv   52 天前
  618 苏宁抢到了 3999 的,觉得 64 太小退了买的京东 4799 的保值换新 128
  SEVLT
      6
  SEVLT   52 天前
  @xctcc 分两给链接,要么大量助力自己买,要么整点抢券

  @realkun 百亿补贴可以买,618 的时候也这个价,不是刚需啥的也可以等 12,很多消息都说今年价格不贵呢。
  Steps
      7
  Steps   52 天前
  @realkun #3 3979 和 4k 有什么区别 兄弟 这标题一下给人搞神经了!
  WebKit
      8
  WebKit   52 天前 via Android
  现在来说 64 太小了。
  LiYanHong
      9
  LiYanHong   52 天前
  3979 也是千元呢,标题应该改成,iphone11 pdd 成千元机
  jiaudoug
      10
  jiaudoug   52 天前 via iPhone
  没有 618 便宜!
  LiuJiang
      11
  LiuJiang   51 天前
  不香阿,何况 iPhone 12 都快出了,4G 版,64G,4000 左右
  arjen
      12
  arjen   51 天前 via iPhone
  京东现在 5000-1100 啊
  tyzrj766
      13
  tyzrj766   51 天前
  50 年入国军,等等 12 得了,2 个月的事儿
  realkun
      14
  realkun   51 天前
  @Steps 打错了 应嘎是 39xx
  realkun
      15
  realkun   51 天前
  @SEVLT 也是哦 现在疯狂降价
  Exin
      16
  Exin   51 天前
  XS 价格更低(不过货也不多了)
  makeitall
      17
  makeitall   51 天前
  麻烦下次百位数不要省略,谢谢
  aydd2004
      18
  aydd2004   51 天前 via iPhone
  @Exin 多少钱
  Batwoman
      19
  Batwoman   51 天前 via Android
  京东 128G 的 11,4399
  perpetually
      20
  perpetually   45 天前
  不香啊,去年双十一就是 4599 了,用了一年才掉价 500
  现在二手 11 都 3599 了,还是买 12 把,要不然 99 新二手 11
  全新 11 现在没有性价比
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3450 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 05:26 · PVG 13:26 · LAX 22:26 · JFK 01:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.