V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
牛客网
ZakaryTime
V2EX  ›  软件

请教 Everything 的一个使用方法

 •  
 •   ZakaryTime · 31 天前 · 663 次点击
  这是一个创建于 31 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我有一个资料的路径如下:E:@大坪村扶贫工作\工作资料\台账&花名册\02.贫困户花名册.xlsx

  目前我只记得住在一个 [台账] 文件夹下有 一个叫 [贫困户] 的东西,请问如何搜索。 已经试过:台账\ 贫困户

  10 条回复    2020-09-19 22:47:10 +08:00
  zhouts
      1
  zhouts   31 天前 via Android
  贫困户 .xlsx
  cheese
      2
  cheese   31 天前
  直接搜贫困户不行嘛?
  songer
      3
  songer   31 天前
  E:\大坪村扶贫工作\工作资料\台账*\*贫困户*.xlsx
  Jirajine
      4
  Jirajine   31 天前 via Android
  用正则
  runze
      5
  runze   31 天前   ❤️ 1
  ZakaryTime
      6
  ZakaryTime   31 天前
  @runze 非常感谢,比较简洁的四路
  ZakaryTime
      7
  ZakaryTime   31 天前
  @Jirajine 写法太麻烦了,不够简洁,不过还是谢谢提供的思路
  ZakaryTime
      8
  ZakaryTime   31 天前
  @songer 试过这个方案,可以达到,但是写法过于麻烦。
  ZakaryTime
      9
  ZakaryTime   31 天前
  @cheese 多条件,减少结果,少个条件会导致结果多很多,增加筛选成本。
  ddup
      10
  ddup   31 天前
  楼主可以试试归海桌面搜索,可以支持像你这样的以路径作为整体进行模糊搜索。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4382 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 07:28 · PVG 15:28 · LAX 00:28 · JFK 03:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.