V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
phieo2018
V2EX  ›  酷工作

[杭州/成都]蚂蚁集团支付宝前端技术部招前端, P5-P8 都要

 •  
 •   phieo2018 · 2020-10-13 09:49:03 +08:00 · 2461 次点击
  这是一个创建于 1380 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  P5 岗位要求工作 2 年内,有一定的潜力才行,其他的可以看以下描述,感兴趣的朋友可以发简历给我,[email protected]

  JD

  13 条回复    2020-10-14 14:48:12 +08:00
  phieo2018
      1
  phieo2018  
  OP
     2020-10-13 11:28:04 +08:00
  求简历~
  zhangzhiming409
      2
  zhangzhiming409  
     2020-10-13 11:49:58 +08:00
  p5 不是校招生么
  phieo2018
      3
  phieo2018  
  OP
     2020-10-13 14:09:19 +08:00
  @zhangzhiming409 社招也可以的,要求工作 2 年内有潜力
  phieo2018
      4
  phieo2018  
  OP
     2020-10-13 14:39:31 +08:00
  求简历呀~
  XDJI
      5
  XDJI  
     2020-10-13 15:26:40 +08:00
  后端有吗
  phieo2018
      6
  phieo2018  
  OP
     2020-10-13 15:43:12 +08:00
  @XDJI 你觉得可以也可以发简历 我可以推一下
  BluesChang
      7
  BluesChang  
     2020-10-13 16:45:48 +08:00
  应届校招生要吗
  wednesdayco
      8
  wednesdayco  
     2020-10-13 18:10:08 +08:00
  啊,想回成都但我看到了“皮实”
  Elephant696
      9
  Elephant696  
     2020-10-13 22:15:11 +08:00
  超过两年就不能有潜力了嘛(:
  phieo2018
      10
  phieo2018  
  OP
     2020-10-14 10:06:08 +08:00
  @BluesChang 看能力和潜力
  Silverash
      11
  Silverash  
     2020-10-14 10:49:42 +08:00
  20 届的可以么
  phieo2018
      12
  phieo2018  
  OP
     2020-10-14 14:47:55 +08:00
  @Silverash 看能力和潜力啊
  phieo2018
      13
  phieo2018  
  OP
     2020-10-14 14:48:12 +08:00
  求简历
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1108 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 18:40 · PVG 02:40 · LAX 11:40 · JFK 14:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.