V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
yl14786922106
V2EX  ›  分享发现

移动积分免费换话费,亲测有效!

 •  
 •   yl14786922106 · 2020-10-14 15:20:39 +08:00 · 1281 次点击
  这是一个创建于 468 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  今天所有移动手机号,2017 年以前的积分将于今天清零,请写短信 HF 发送至 10658999,即可积分兑换话费。举个例子,你发送 HF 两个大写字母到 10658999 后,如果显示你的积分能换 105 元,你就回复 105,话费即刻到账,会有短信马上通知,真实有效。
  https://vkceyugu.cdn.bspapp.com/VKCEYUGU-imgbed/2a23bb5e-2297-4775-ae9d-79d4696b741a.jpg
  https://vkceyugu.cdn.bspapp.com/VKCEYUGU-imgbed/6a598954-e5e1-49d2-8b4d-09f833813ab2.jpg
  https://vkceyugu.cdn.bspapp.com/VKCEYUGU-imgbed/5a176c51-5ec6-4a6e-88c0-44c1a82c9ba4.jpg
  https://vkceyugu.cdn.bspapp.com/VKCEYUGU-imgbed/3bfa10d6-13ff-4b0e-a4a4-ae251d5d0cbc.png
  6 条回复    2020-10-19 20:06:45 +08:00
  lihongming
      1
  lihongming  
     2020-10-15 03:50:37 +08:00
  一个做 IT 的,怎么能转发老年群里那些消息呢?

  积分换话费一直都有,但积分并不清零。这种半真半假的消息让人难以分辨,因为人很容易因为一半正确就相信另一半也是正确的。只是不知道当初编造这条消息的人到底是什么动机,非得催着大家把积分换掉?
  yl14786922106
      2
  yl14786922106  
  OP
     2020-10-15 14:23:58 +08:00
  284716337
      3
  284716337  
     2020-10-16 18:19:08 +08:00
  反正我已经换了,积分留着也没有用,😂
  zoomzip634
      4
  zoomzip634  
     2020-10-19 12:27:37 +08:00 via Android
  上面发的图片网址是什么图床网站?
  yl14786922106
      5
  yl14786922106  
  OP
     2020-10-19 19:42:10 +08:00 via Android
  @284716337 哈哈对有羊毛撸还是先撸为敬
  yl14786922106
      6
  yl14786922106  
  OP
     2020-10-19 20:06:45 +08:00
  @zoomzip634 http://tool.mkblog.cn/tuchuang/ 这个里面 我也不记得是用的哪个了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1193 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 19:37 · PVG 03:37 · LAX 11:37 · JFK 14:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.