V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
HusaYn
V2EX  ›  二手交易

迫于 pdd,出白色 iPhone11 128G + AirPods2

 •  
 •   HusaYn · 2020-11-09 10:27:38 +08:00 via Android · 782 次点击
  这是一个创建于 565 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  手机 4400
  耳机 800

  打包 5100,北京可以面交

  v:enhsX3Nt
  第 1 条附言  ·  2020-11-09 11:12:19 +08:00
  已出
  8 条回复    2020-11-10 00:05:18 +08:00
  roth
      1
  roth  
     2020-11-09 10:33:27 +08:00
  airpods 要了,已加微信
  roth
      2
  roth  
     2020-11-09 10:34:12 +08:00
  @roth 唉还是晚了一步
  SylvainYu
      3
  SylvainYu  
     2020-11-09 11:04:15 +08:00
  @roth 我这边还有一份二级,要不要
  xuanlan
      4
  xuanlan  
     2020-11-09 13:48:47 +08:00 via Android
  @roth 我有 pdd 的苹果耳机,前天到的手机自用了,耳机未拆封还需要吗
  roth
      5
  roth  
     2020-11-09 14:18:24 +08:00
  @SylvainYu 唉还是晚了一步
  roth
      6
  roth  
     2020-11-09 14:18:35 +08:00
  @xuanlan 要啊,怎么联系呀
  xuanlan
      7
  xuanlan  
     2020-11-09 17:24:11 +08:00
  @roth 已出给 5 楼老哥
  roth
      8
  roth  
     2020-11-10 00:05:18 +08:00
  @xuanlan 耳机总是快我一步
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2685 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 15:02 · PVG 23:02 · LAX 08:02 · JFK 11:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.