V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
goyiyi
V2EX  ›  问与答

不懂就问:这个 dll 哪位大神能够反编译出来

 •  
 •   goyiyi · 316 天前 · 1178 次点击
  这是一个创建于 316 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  用了所谓的 ILSpy,没成功

  This file does not contain a managed assembly.

  4 条回复    2020-11-10 00:02:27 +08:00
  qefrgty
      1
  qefrgty   316 天前 via Android
  所以是哪个 dll 呢…
  CloudnuY
      2
  CloudnuY   316 天前 via Android   ❤️ 20
  反编译好了,如下图:
  [图片 1.png]
  inframe
      3
  inframe   316 天前
  哈哈哈,
  没头没尾💩
  kaiki
      4
  kaiki   316 天前
  私信我,我给你反编译
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3177 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 05:33 · PVG 13:33 · LAX 22:33 · JFK 01:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.