V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
good1uck
V2EX  ›  问与答

找工作,如果空窗期很久,怎么解释?面试官比较容易接受

 •  
 •   good1uck · 2020-11-11 02:53:23 +08:00 via Android · 1858 次点击
  这是一个创建于 440 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  10 条回复    2020-11-11 17:32:21 +08:00
  Rexxar
      1
  Rexxar  
     2020-11-11 02:55:15 +08:00
  今年三月呆到十月开始面试,也面了几家,对方好像对这个空窗期都不怎么在乎。
  M3ng
      2
  M3ng  
     2020-11-11 06:28:36 +08:00 via iPhone
  疫情陪家人
  df4VW
      3
  df4VW  
     2020-11-11 06:57:53 +08:00
  实话实说,都能理解,还是看代码实力
  lmmortal
      4
  lmmortal  
     2020-11-11 07:49:47 +08:00 via Android
  就说脚后跟疼,医生让修养
  daozhihun
      5
  daozhihun  
     2020-11-11 08:21:25 +08:00
  可以说没有正式上班但是在兼职做项目或者和朋友创业什么的,最好用项目经验把这个空缺填上,如果啥也没干感觉不太好
  young1lin
      6
  young1lin  
     2020-11-11 08:54:01 +08:00
  我是说实话的,因为疫情和自身等原因
  cccp2020
      7
  cccp2020  
     2020-11-11 09:10:15 +08:00
  回家装修房子了,这个理由最安全
  hjw45611
      8
  hjw45611  
     2020-11-11 09:21:18 +08:00
  媳妇怀孕生娃,陪媳妇来着
  misaki321
      9
  misaki321  
     2020-11-11 11:20:58 +08:00
  家里开店去帮忙了
  leekafai
      10
  leekafai  
     2020-11-11 17:32:21 +08:00
  家里开了小卖部
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4352 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 02:59 · PVG 10:59 · LAX 18:59 · JFK 21:59
  ♥ Do have faith in what you're doing.