V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

rrfeng
V2EX  ›  二手交易

不知道收个 CPU 在这里能不能找到 :) , i7 2620m, 有腾下来的交流一下……

 •  
 •   rrfeng · 2013-06-20 15:18:59 +08:00 · 943 次点击
  这是一个创建于 4043 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题。
  7 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  zhangshuo
      1
  zhangshuo  
     2013-06-20 17:42:30 +08:00
  我在出3770K全新英文盒装
  rrfeng
      2
  rrfeng  
  OP
     2013-06-20 20:44:09 +08:00
  @zhangshuo
  插到我笔记本上估计能起火……哈哈哈哈
  zhangshuo
      3
  zhangshuo  
     2013-06-20 20:50:12 +08:00
  @rrfeng 哈哈哈,没看清楚,你要的是笔记本版
  mlhorizon
      4
  mlhorizon  
     2013-06-20 22:51:14 +08:00
  @zhangshuo 3770K什么价?
  zhangshuo
      5
  zhangshuo  
     2013-06-20 23:16:37 +08:00
  @mlhorizon 1970元
  zhangzhang
      6
  zhangzhang  
     2013-06-21 16:18:13 +08:00
  taobao一堆啊....qs es随便买
  rrfeng
      7
  rrfeng  
  OP
     2013-06-21 17:06:59 +08:00
  @zhangzhang
  已经买了,哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1170 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 23:08 · PVG 07:08 · LAX 16:08 · JFK 19:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.