V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
internelp
V2EX  ›  macOS

有没有办法同时设置鼠标和触摸板的滚动方向不相关或者相反

 •  
 •   internelp · 2020-11-30 17:52:13 +08:00 · 827 次点击
  这是一个创建于 421 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  QQ20201130-174939@2x.png

  7 条回复    2020-12-01 12:23:38 +08:00
  gauzung
      1
  gauzung  
     2020-11-30 17:54:56 +08:00   ❤️ 1
  scroll reverser
  codeplay
      2
  codeplay  
     2020-11-30 17:58:54 +08:00 via iPhone
  买罗技鼠标,装 Logi Option 软件
  AsahiHuang
      3
  AsahiHuang  
     2020-11-30 18:12:58 +08:00   ❤️ 1
  Mos
  george550596
      4
  george550596  
     2020-11-30 18:13:14 +08:00   ❤️ 1
  amwyyyy
      5
  amwyyyy  
     2020-12-01 09:30:08 +08:00
  Mos +1
  kilen3a
      6
  kilen3a  
     2020-12-01 11:51:05 +08:00
  scroll reverser +1
  ssssshi
      7
  ssssshi  
     2020-12-01 12:23:38 +08:00
  scroll reverser +1
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2601 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 14:35 · PVG 22:35 · LAX 06:35 · JFK 09:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.