V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
xiaoxinshiwo
V2EX  ›  分享发现

又是一年集喵活动开始了,进微信群,每天发车,讨论薅羊毛的正确姿势

 •  
 •   xiaoxinshiwo · 2020-12-01 13:53:35 +08:00 · 1440 次点击
  这是一个创建于 373 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  avatar avatar avatar

  第 1 条附言  ·  2020-12-02 11:04:28 +08:00
  进群看群公告上车
  第 2 条附言  ·  2020-12-04 10:55:41 +08:00
  群的二维码已经失效,不要再加了,人太多了,谢谢大家
  8 条回复    2020-12-04 10:55:53 +08:00
  xiaoxinshiwo
      1
  xiaoxinshiwo  
  OP
     2020-12-01 14:05:05 +08:00
  *HoGQiTnD*复制这段文字,打开掌^shang 升活即可加入我的队伍

  今天的车队
  renmu123
      2
  renmu123  
     2020-12-01 14:06:43 +08:00 via Android
  现在编辑还来得及(可能),不然就要进小黑屋了
  xiaoxinshiwo
      3
  xiaoxinshiwo  
  OP
     2020-12-01 14:08:27 +08:00
  @renmu123 #2 编辑啥?不能发这样的水贴是吧?
  kuner0614
      4
  kuner0614  
     2020-12-01 16:51:05 +08:00
  进了 薅起来
  xiaoxinshiwo
      5
  xiaoxinshiwo  
  OP
     2020-12-02 11:04:40 +08:00
  进群看群公告上车
  JIMOO
      6
  JIMOO  
     2020-12-04 10:15:12 +08:00
  码失效了
  xiaoxinshiwo
      7
  xiaoxinshiwo  
  OP
     2020-12-04 10:54:21 +08:00
  @JIMOO #6 嗯,人太多了,不邀请进群了,你 wx 号发我,我单独加你吧
  xiaoxinshiwo
      8
  xiaoxinshiwo  
  OP
     2020-12-04 10:55:53 +08:00
  群的二维码已经失效,不要再加了,人太多了,谢谢大家
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2838 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 10:55 · PVG 18:55 · LAX 02:55 · JFK 05:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.