V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cxq777
V2EX  ›  Apple

office 365 一车位,希望长期合作

 •  
 •   cxq777 · 2020-12-02 11:07:35 +08:00 · 819 次点击
  这是一个创建于 415 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  本次有效期到 2021 年 11 月 01 日,40 元 /每年。 其中一位成员没有续期,等了一个月没有回消息,所以空出一个车位。 最好是长期使用的,每年到期前我会续期。

  扫码加微信吧,满了就重置二维码

  https://imgur.com/a/bFbLfYD

  第 1 条附言  ·  2020-12-02 12:12:29 +08:00
  已满,二维码已重置
  2 条回复    2021-07-28 10:18:28 +08:00
  guigeng
      1
  guigeng  
     2020-12-04 21:41:13 +08:00
  有 msdn e3 的
  wangaiguo
      2
  wangaiguo  
     177 天前
  office 365 家庭版 55 元
  于 2022/10/27 到期
  +wx:w1290409973
  +tg: @yehuchan
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4159 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 07:32 · PVG 15:32 · LAX 23:32 · JFK 02:32
  ♥ Do have faith in what you're doing.