V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lepchaos
V2EX  ›  职场话题

帮朋友征求 offer 建议,希望大家能帮忙给些建议

 •  1
   
 •   lepchaos · 356 天前 · 1119 次点击
  这是一个创建于 356 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  朋友拿到了便利蜂 offer,14 薪,应届白菜价,目前比较热的方向之一,据说是双休,要求尽快入职,但是听说风评不大好,想劳烦大家帮忙提供些建议。

  目前属于选择不太多的情况,在纠结是不是应该再找找

  2 条回复    2020-12-15 22:50:41 +08:00
  wangyuhang
      1
  wangyuhang  
     355 天前 via Android
  应该再找
  yizhimamong
      2
  yizhimamong  
     354 天前 via iPhone
  有兴趣来字节跳动看看?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2339 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 14:39 · PVG 22:39 · LAX 06:39 · JFK 09:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.