V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
DhhhhhhL
V2EX  ›  二手交易

出京东联合会员 腾讯视频 芒果 TV 喜马拉雅 会员

 •  
 •   DhhhhhhL · 2021-01-15 15:01:47 +08:00 · 478 次点击
  这是一个创建于 795 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  腾讯视频:60

  芒果 TV:35

  喜马拉雅:30

  有意联系 VX:R2hvc3RzMDA3

  第 1 条附言  ·  2021-01-15 15:40:16 +08:00
  喜马拉雅已出
  第 2 条附言  ·  2021-01-15 16:07:46 +08:00
  腾讯视频已出,只剩芒果 TV
  第 3 条附言  ·  2021-01-15 21:29:34 +08:00
  已出完,封贴
  4 条回复    2021-01-15 16:00:44 +08:00
  wzq001
      1
  wzq001  
     2021-01-15 15:46:55 +08:00
  楼主优先,出饿了么会员,39 年卡 !
  另有 网易云年卡,优酷年卡
  BeanzZ
      2
  BeanzZ  
     2021-01-15 15:53:14 +08:00
  借楼出:芒果 35,喜马拉雅 30,肯德基 5,楼主优先
  BeanzZ
      3
  BeanzZ  
     2021-01-15 15:54:20 +08:00
  @BeanzZ 绿色:UFVNQU8yMDIw
  ghtstice
      4
  ghtstice  
     2021-01-15 16:00:44 +08:00
  楼主优先,借楼出芒果 /喜马拉雅,各 35,打包 60,需未注册过的号码。
  绿色:aW1nb25nemk=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4081 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 01:17 · PVG 09:17 · LAX 18:17 · JFK 21:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.