V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
goldeye0351
V2EX  ›  路由器

换了个红米 AX6 路由器, 怎么 openclash?1.0.18

 •  
 •   goldeye0351 · 314 天前 · 1037 次点击
  这是一个创建于 314 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2527 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 15:04 · PVG 23:04 · LAX 07:04 · JFK 10:04
  ♥ Do have faith in what you're doing.