V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lancelotliu
V2EX  ›  二手交易

出售一张 gtx660,另外收一张 AMD 主板, b350、450 x370、470 只要是大板就可以

 •  
 •   lancelotliu · 2021-01-28 12:01:53 +08:00 · 394 次点击
  这是一个创建于 614 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  gtx660 是索泰最高频率那款
  7 条回复    2021-02-02 11:50:26 +08:00
  intLee
      1
  intLee  
     2021-01-28 12:15:43 +08:00
  想看看图
  之前错过一张公版 660ti
  qW7bo2FbzbC0
      2
  qW7bo2FbzbC0  
     2021-01-28 13:06:58 +08:00
  带价啊
  777xt
      3
  777xt  
     2021-01-28 13:19:06 +08:00 via iPhone
  x570-p,900
  onlyForward
      4
  onlyForward  
     2021-01-28 13:34:27 +08:00
  660 明盘
  yetcc
      5
  yetcc  
     2021-01-28 13:53:27 +08:00
  msi b450m 迫击炮(非 max ),¥ 320 顺丰到付,详见 https://v2ex.com/t/728617#reply5
  coolHobart
      6
  coolHobart  
     2021-01-28 14:15:21 +08:00
  借楼同出 660,楼主优先,型号技嘉 GV-N660OC-2GD,wx base64:ZGx1dF9qaW4=
  lancelotliu
      7
  lancelotliu  
  OP
     2021-02-02 11:50:26 +08:00
  @intLee 这个不是 660ti 哦,这个是 660 2g,索泰的那种
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   932 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 54ms · UTC 19:44 · PVG 03:44 · LAX 12:44 · JFK 15:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.