V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
v2byy
V2EX  ›  问与答

今年公司年会都是咋办的?

 •  
 •   v2byy · 83 天前 · 556 次点击
  这是一个创建于 83 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我们公司线上录播,员工在会议室参加

  10 条回复    2021-01-29 18:11:52 +08:00
  ripperdev
      1
  ripperdev   83 天前
  取消了,安排在年后,具体时间待通知
  jintianfengda
      2
  jintianfengda   83 天前
  线上录播,周六,导致看都没看,奖品也没去年多了,阳光普照都没照到
  hadoop
      3
  hadoop   83 天前
  在线年会
  zhouweiluan
      4
  zhouweiluan   83 天前
  线上直播
  nieyujiang
      5
  nieyujiang   83 天前 via iPhone
  取消了,凉拌
  iblessyou
      6
  iblessyou   83 天前
  不办
  alphadog619
      7
  alphadog619   83 天前
  我们也差不多一样的形式
  killergun
      8
  killergun   83 天前
  肯定是取消 省了一大笔钱
  macwhirr
      9
  macwhirr   83 天前
  没声儿。
  dinghmcn
      10
  dinghmcn   83 天前 via Android
  兑现了
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1424 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 17:17 · PVG 01:17 · LAX 10:17 · JFK 13:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.