V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
nanmu42
V2EX  ›  分享创造

Golang 第二语言指南: 学习路径、最佳实践以及工程化

 •  2
   
 •   nanmu42 ·
  nanmu42 · 2021-01-29 21:17:08 +08:00 · 3434 次点击
  这是一个创建于 790 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  分享新写的文章,欢迎各位一起交流。:)

  这篇文章是为已经有一些编程基础,打算将 Golang 作为第二编程语言进行学习的同学准备的,希望能够为你的学习提供一些方向。

  11 条回复    2021-02-07 13:47:01 +08:00
  moking97
      1
  moking97  
     2021-01-30 00:02:08 +08:00   ❤️ 1
  已收藏
  hcsu
      2
  hcsu  
     2021-01-30 07:59:42 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  已收藏
  m0cha
      3
  m0cha  
     2021-01-31 06:40:40 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  已收藏了
  luozhiyun
      4
  luozhiyun  
     2021-01-31 13:39:34 +08:00   ❤️ 3
  我也贴一下我写的一些有关 go 的源码分析的进阶学习文章: https://www.luozhiyun.com/archives/tag/go
  Adaocean
      5
  Adaocean  
     2021-02-01 10:34:52 +08:00   ❤️ 1
  @nanmu42 已经收藏。感谢分享。
  zoharSoul
      6
  zoharSoul  
     2021-02-02 16:40:03 +08:00   ❤️ 1
  楼主的第一语言是啥啊?
  nanmu42
      7
  nanmu42  
  OP
     2021-02-03 09:21:20 +08:00 via Android
  @zoharSoul 我第一份工作是前端,哈哈。
  molezz765
      8
  molezz765  
     2021-02-03 10:40:00 +08:00   ❤️ 1
  学习下? 我不是学计算机的
  meiyoumingzi6
      9
  meiyoumingzi6  
     2021-02-04 09:47:48 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  收藏一下
  yuhaoyuhao
      10
  yuhaoyuhao  
     2021-02-04 21:00:19 +08:00   ❤️ 1
  学 golang 书看 The Go Programming Language 这本就够了,
  nanmu42
      11
  nanmu42  
  OP
     2021-02-07 13:47:01 +08:00
  @yuhaoyuhao 这本书是重要资源,但是要干活还是不够的。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2553 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 12:33 · PVG 20:33 · LAX 05:33 · JFK 08:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.