V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
WishMeLz
V2EX  ›  问与答

请问 github 仓库的路径怎么拿到

 •  
 •   WishMeLz · 352 天前 · 1095 次点击
  这是一个创建于 352 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  就是有没有什么 api 接口或者程序,可以拿到仓库里面的项目路径。我百度了一下没结果,也不知道用什么关键词了

  第 1 条附言  ·  352 天前
  就是项目的目录结构,感谢回复的人,谢谢😊
  7 条回复    2021-02-01 10:05:29 +08:00
  jdhao
      1
  jdhao  
     352 天前 via Android
  原始需求是?
  Ritter
      2
  Ritter  
     352 天前   ❤️ 1
  chenset
      4
  chenset  
     352 天前   ❤️ 1
  demo:

  curl -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/repos/FFmpeg/FFmpeg/contents/
  GDC
      5
  GDC  
     352 天前   ❤️ 1
  https://github.com/FFmpeg/web/projects
  楼主指的是这个页面?
  WishMeLz
      6
  WishMeLz  
  OP
     352 天前 via iPhone
  @Ritter 感谢
  WishMeLz
      7
  WishMeLz  
  OP
     352 天前 via iPhone
  @chenset 感谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4162 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 05:47 · PVG 13:47 · LAX 21:47 · JFK 00:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.