V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
yorkyoung
V2EX  ›  分享发现

clubhose 真是挺有趣,更像传统的收音机可以 call in 的那种

 •  1
   
 •   yorkyoung · 2021-02-04 16:59:34 +08:00 · 1525 次点击
  这是一个创建于 515 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我猜不会只是三天热度
  9 条回复    2021-02-08 13:28:04 +08:00
  ddoyou
      1
  ddoyou  
     2021-02-04 18:52:39 +08:00 via iPhone
  我猜是
  xiaochong
      2
  xiaochong  
     2021-02-04 20:50:17 +08:00
  求个邀请码,收到后进行接力
  maddot
      3
  maddot  
     2021-02-04 21:30:46 +08:00 via Android
  感觉热度下去后就是个小众玩意儿
  malu9527
      4
  malu9527  
     2021-02-05 09:13:26 +08:00
  安卓可以下载嘛?
  yorkyoung
      5
  yorkyoung  
  OP
     2021-02-05 10:59:20 +08:00
  @malu9527 只有国区以外 ID 的 iPhone 可以下载
  Cabana
      6
  Cabana  
     2021-02-05 11:32:19 +08:00
  clubhouse 拼错了
  unmaclover
      7
  unmaclover  
     2021-02-05 15:46:27 +08:00
  求邀请
  soybean920
      8
  soybean920  
     2021-02-06 13:08:49 +08:00
  求邀请
  songsong
      9
  songsong  
     2021-02-08 13:28:04 +08:00
  求邀请码
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4195 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 07:12 · PVG 15:12 · LAX 00:12 · JFK 03:12
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.