V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
cwz346852114
V2EX  ›  问与答

vue 单页面 hash 路由在微信支付目录配置一直显示页面未注册 有大佬遇到过这个问题吗

 •  
 •   cwz346852114 · 2021-02-05 17:29:19 +08:00 · 590 次点击
  这是一个创建于 723 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我的页面路径是 https://xxx/xxx/index.html#/pay?xxx 我微信那边应该配置到哪一层?

  7 条回复    2021-02-08 15:08:22 +08:00
  cwz346852114
      1
  cwz346852114  
  OP
     2021-02-05 17:32:08 +08:00
  https://xxx/
  https://xxx/xxx/
  https://xxx/xxx/index.html#/
  https://xxx/xxx/index.html#/xxx/
  这几种格式我都配置了不生效
  PHPJit
      2
  PHPJit  
     2021-02-05 19:35:46 +08:00 via iPhone
  https://xxx/xxx/index.html#/pay/
  camchin1
      3
  camchin1  
     2021-02-05 20:35:56 +08:00 via Android
  只取#之前的 提交
  cwz346852114
      4
  cwz346852114  
  OP
     2021-02-07 11:11:18 +08:00
  @PHPJit 这种试过 不生效
  cwz346852114
      5
  cwz346852114  
  OP
     2021-02-07 11:11:36 +08:00
  @camchin1 https://xxx/xxx/index.html/这种?
  cwz346852114
      6
  cwz346852114  
  OP
     2021-02-07 15:40:42 +08:00
  有大佬知道这个问题吗
  Kinnice
      7
  Kinnice  
     2021-02-08 15:08:22 +08:00 via Android
  支付目录非实时生效,最简单的是看请求路径
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3306 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 08:15 · PVG 16:15 · LAX 00:15 · JFK 03:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.