V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiamingyue1314
V2EX  ›  问与答

usb3.0 分线器问题

 •  
 •   xiamingyue1314 · 323 天前 · 404 次点击
  这是一个创建于 323 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  打比软路由或者电脑主机上只有一个 usb3.0 接口。但是我 2 个硬盘想外接,可以买个 usb3.0 分线器接这个 3.0 口上,然后在接两个硬盘这样靠谱吗。。。。2 硬盘会长期使用
  4 条回复    2021-03-09 08:49:03 +08:00
  ijrou
      1
  ijrou  
     323 天前
  5Li65L2V5LiN5LiKdXNiMy4xIOWIhue6v+WZqD8=
  westoy
      2
  westoy  
     323 天前
  有 hub 支持外接供电的
  xiamingyue1314
      3
  xiamingyue1314  
  OP
     323 天前
  @westoy 都是 3.5 硬盘,带独立电源。
  xingshu1990
      4
  xingshu1990  
     322 天前
  想要稳定的话 建议分线器 3.0 口+独立供电,这样带硬盘稳定。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2462 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 15:21 · PVG 23:21 · LAX 07:21 · JFK 10:21
  ♥ Do have faith in what you're doing.