V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
1260475686
V2EX  ›  程序员

IDE 怎么同时高亮多个变量,进行跟踪,比如 Goland、IDEA 等工具?

 •  
 •   1260475686 · 52 天前 · 939 次点击
  这是一个创建于 52 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  SourceInsight 可以同时高亮多个变量,但换成其他 IDE 不知道怎么操作,有大佬知道不?

  9 条回复    2021-03-18 10:17:25 +08:00
  XiLemon
      1
  XiLemon   52 天前   ❤️ 1
  Command/Ctrl + Shift + F7
  1260475686
      2
  1260475686   52 天前
  @XiLemon 没反应呀
  ghouleztt
      3
  ghouleztt   52 天前   ❤️ 2
  1260475686
      4
  1260475686   52 天前
  @ghouleztt 多谢
  mikulch
      5
  mikulch   52 天前 via iPhone
  这个是什么场景使用的?
  faqqcn
      6
  faqqcn   52 天前
  @XiLemon 666,学习了
  x940727
      7
  x940727   52 天前
  @ghouleztt 有中文版的吗,老哥
  Xiaojiaaaa
      8
  Xiaojiaaaa   51 天前
  怎么感觉跟双击之后 Ctrl + F 效果是一样的
  ghouleztt
      9
  ghouleztt   51 天前
  @x940727 官方只提供了英文版的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3380 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 17ms · UTC 03:44 · PVG 11:44 · LAX 20:44 · JFK 23:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.