V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhuzhiqiang
V2EX  ›  推广

建了个外卖领券群 没有广告刷屏 安安静静领红包就好

 •  
 •   zhuzhiqiang · 258 天前 · 611 次点击
  这是一个创建于 258 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  留下微信拉你进群 或者加我 YmFpY2Fpemh1c2hvdTY2Ng==
  4 条回复    2021-03-24 14:16:55 +08:00
  Ballmer
      1
  Ballmer  
     258 天前
  https://z3.ax1x.com/2021/03/12/6Nvj0J.png

  哪用没事拉个群,麻烦的慌,直接保存图片领取就行
  CHAOFY
      2
  CHAOFY  
     258 天前
  现在都整小程序、公众号了。群拉人太慢了吧
  zhuzhiqiang
      3
  zhuzhiqiang  
  OP
     258 天前
  CHAOFY
      4
  CHAOFY  
     258 天前
  @zhuzhiqiang 我也弄了公众号(外卖小红)+ 小程序(外卖小包)目前收入勉勉强强的够个饭钱
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2675 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 12:35 · PVG 20:35 · LAX 04:35 · JFK 07:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.