V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kzhiquan
V2EX  ›  macOS

Mac 看图工具推荐-Picsee

 •  4
   
 •   kzhiquan · 246 天前 · 559 次点击
  这是一个创建于 246 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  操作便捷、反应迅速、支持格式众多的图片查看器。

  界面

  E6777711-B511-4F1D-A6F3-D26768918884

  预览

  91DC6C00-8272-46A6-95E4-4AA6156657F5

  丰富的格式支持

  支持 bmp 、dds 、exr 、gif 、pic 、ico 、jpeg 、jpeg2000 、pbm 、pict 、png 、psd 、sgi 、tga 、tiff 、cr2 、dng 、heic 、heif 、jp2 、nef 、nrw 、orf 、pef 、raf 、rw2 、webp 、svg 、ai 、eps 、pdf 等格式。

  直接在 AppStore 搜索 Picsee, 现免费下载。

  kzhiquan
      1
  kzhiquan   245 天前 via iPhone
  没人讨论,自顶一个,现免费。
  linmi
      2
  linmi   245 天前 via iPhone
  长截图的确不错👍
  kzhiquan
      3
  kzhiquan   245 天前
  @linmi 谢谢支持,长截图特地优化了,的确提升了用户体验,并与 iShot, Xnip 进行了对别,有兴趣的,可以查看: https://zhuanlan.zhihu.com/p/341547807 。Mac 平台下 Picsee 、Xnip 、iShot 长截图功能比较
  Vword
      4
  Vword   245 天前
  看图用的很顺手,🐂!
  zzzain46
      5
  zzzain46   7 天前
  请问不支持图片幻灯片播放吗
  kzhiquan
      6
  kzhiquan   6 天前
  @zzzain46 感谢关注,目前不支持。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   998 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 21:38 · PVG 05:38 · LAX 13:38 · JFK 16:38
  ♥ Do have faith in what you're doing.