V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
neptuno
V2EX  ›  王者荣耀

微信区 一起玩游戏呀

 •  
 •   neptuno · 297 天前 · 727 次点击
  这是一个创建于 297 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  去年十月份的时候接触的这游戏(主要是陪对象玩), 现在偶尔单排的时候发现队友发挥还是比较不稳定的.
  所以想着叫几个人一起玩
  我可以中路+上单+辅助 微信区 现在钻一
  wx:Y3htLWNoMDYwMw==
  3 条回复    2021-08-31 09:57:18 +08:00
  120qwer
      1
  120qwer  
     146 天前 via iPhone
  是不是微信号换了,没搜索🔍到,哈哈
  neptuno
      2
  neptuno  
  OP
     145 天前
  @120qwer 前几天刚换,vx:bmVwdHVub2M=
  120qwer
      3
  120qwer  
     145 天前 via iPhone
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1286 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 23:54 · PVG 07:54 · LAX 15:54 · JFK 18:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.