V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
jonkun
V2EX  ›  求职

前端 4 年 经验 vue/react 都有项目经验 ,求北京地区内推

 •  
 •   jonkun · 2021-04-01 17:47:27 +08:00 · 1687 次点击
  这是一个创建于 547 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  15 条回复    2021-04-26 10:11:39 +08:00
  uilvn
      1
  uilvn  
     2021-04-01 17:49:33 +08:00
  来简历 vx:walkmansk
  sailei
      2
  sailei  
     2021-04-01 17:50:28 +08:00
  来简历 vx sailei1
  wuyanzuimei
      3
  wuyanzuimei  
     2021-04-01 18:03:24 +08:00
  来简历 邮箱 [email protected]
  IsaacYoung
      4
  IsaacYoung  
     2021-04-01 18:06:44 +08:00 via iPhone
  来简历 aXNhYWN5b3VuZy55eHRAYWxpYmFiYS1pbmMuY29t
  chshouyu
      5
  chshouyu  
     2021-04-01 18:14:18 +08:00
  varzy
      6
  varzy  
     2021-04-01 18:18:28 +08:00 via iPhone
  来简历,vx:varzyue
  daiweiscript
      7
  daiweiscript  
     2021-04-01 19:12:55 +08:00
  来简历 vx: MTMyOTE4MTUyOTc
  Wondercv
      8
  Wondercv  
     2021-04-02 12:09:45 +08:00
  来简历:Rose18222
  rivacheung
      9
  rivacheung  
     2021-04-06 16:45:56 +08:00
  来简历 微信号:riva_work
  callmexiaobo
      10
  callmexiaobo  
     2021-04-08 19:24:10 +08:00
  tailai
      11
  tailai  
     2021-04-12 10:54:32 +08:00
  来简历: [email protected]
  WardenRU
      12
  WardenRU  
     2021-04-12 20:56:44 +08:00
  来简历 vx:yuri_t12
  HRMing
      13
  HRMing  
     2021-04-13 16:34:48 +08:00
  sinux
      14
  sinux  
     2021-04-22 14:25:35 +08:00
  来分简历吧 askb#me.com
  varzy
      15
  varzy  
     2021-04-26 10:11:39 +08:00
  @varzy #6 刚发现自己写错微信号了。。。正确的:varzyme
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   994 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 19:32 · PVG 03:32 · LAX 12:32 · JFK 15:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.