V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
guanghua812
V2EX  ›  二手交易

迫于看剧,收一个腾讯视频年会

 •  
 •   guanghua812 · 2021-04-02 10:55:40 +08:00 · 429 次点击
  这是一个创建于 790 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  绿色软件:eGlhb2h1YTk2ODEyOA==
  8 条回复    2021-04-02 20:56:32 +08:00
  stevezhengs
      1
  stevezhengs  
     2021-04-02 11:06:34 +08:00
  有一个三个月的码要吗
  duzou
      2
  duzou  
     2021-04-02 11:08:33 +08:00
  腾讯视频年 93,优酷年 38,饿了么年 39 等,v Muzili-t
  guanghua812
      3
  guanghua812  
  OP
     2021-04-02 11:44:01 +08:00
  @stevezhengs 可以,多少钱出?
  nodin
      4
  nodin  
     2021-04-02 13:07:22 +08:00 via iPhone
  有一个,需要换绑,到明年 4 月 18 日的。
  stevezhengs
      5
  stevezhengs  
     2021-04-02 14:09:07 +08:00
  moguanqi
      6
  moguanqi  
     2021-04-02 14:37:13 +08:00
  一个月的要嘛?我可以出两个月,18 两个月,需要的话用户名就是的我 V~
  guanghua812
      7
  guanghua812  
  OP
     2021-04-02 16:23:25 +08:00
  @stevezhengs 可以,麻烦加下我 V
  Citronl
      8
  Citronl  
     2021-04-02 20:56:32 +08:00
  借楼出淘宝 88vip 附带的会员,楼主优先
  优酷 35 元,饿了么 36 元,网易云 50 元
  微信 d3jvvJpoZmoxMjY=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1500 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 16:54 · PVG 00:54 · LAX 09:54 · JFK 12:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.