V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ccming
V2EX  ›  Mac mini

汗手,坐标上海,现在开始感到秒空板开始难用了,因为手上开始有汗了,阻力太大,划不动了。

 •  
 •   ccming · 243 天前 · 1306 次点击
  这是一个创建于 243 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2021-04-03 11:47:19 +08:00
  dingdangnao
      1
  dingdangnao   243 天前 via iPhone   ❤️ 1
  我都是用个小电风扇吹手…😂😂😂没办法 键盘也是 会出手汗
  Jaosn
      2
  Jaosn   243 天前
  我是一个手脚汗腺极不发达的人,以至于我很讨厌跟手有汉的人握手🌚
  yoke123
      3
  yoke123   242 天前 via Android
  放张抽纸
  ccming
      4
  ccming   242 天前
  @Jaosn 😢你有欧洲人的基因🧬
  supermoonie
      5
  supermoonie   242 天前 via iPhone
  指套
  smallgoogle
      6
  smallgoogle   242 天前 via iPhone
  +1
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1257 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 18:33 · PVG 02:33 · LAX 10:33 · JFK 13:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.