V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
LiuJiang
V2EX  ›  二手交易

迫于穷,收一台国行 iPhone 11 128G

 •  1
   
 •   LiuJiang · 2021-04-07 09:23:58 +08:00 · 742 次点击
  这是一个创建于 717 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  7 条回复    2021-04-08 16:33:19 +08:00
  ymd
      1
  ymd  
     2021-04-07 13:22:12 +08:00
  出在保国航
  LiuJiang
      2
  LiuJiang  
  OP
     2021-04-07 15:28:20 +08:00
  @ymd 多钱
  mlchengzi
      3
  mlchengzi  
     2021-04-08 13:42:55 +08:00
  我有 128G 绿色国行出,保修到下个月..
  LiuJiang
      4
  LiuJiang  
  OP
     2021-04-08 16:02:19 +08:00
  @mlchengzi 多钱
  mlchengzi
      5
  mlchengzi  
     2021-04-08 16:07:40 +08:00
  @LiuJiang 3400 ?然后我还有两张膜和快充 也一起给你..
  LiuJiang
      6
  LiuJiang  
  OP
     2021-04-08 16:24:20 +08:00
  @mlchengzi 加个绿色软件? vs: Smlhbmc5Njg0
  mlchengzi
      7
  mlchengzi  
     2021-04-08 16:33:19 +08:00
  @LiuJiang 加你了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   907 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 21:20 · PVG 05:20 · LAX 14:20 · JFK 17:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.