V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Bechbaliq
V2EX  ›  职场话题

大(qie)佬(tu)们(zai)都是怎么理清前端的业务逻辑的

 •  
 •   Bechbaliq · 237 天前 · 869 次点击
  这是一个创建于 237 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有啥工具或者思路推荐吗

  :拜谢

  4 条回复    2021-04-09 11:42:08 +08:00
  fhsan
      1
  fhsan  
     237 天前
  不是画出原型,每个模块都有规则耗时吗
  renmu123
      2
  renmu123  
     237 天前 via Android
  让产品经理来理
  Bechbaliq
      3
  Bechbaliq  
  OP
     237 天前
  @fhsan #1 只有代码,没有文档啥的
  NonClockworkChen
      4
  NonClockworkChen  
     237 天前
  那可以跑路了,serious 。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2700 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:35 · PVG 20:35 · LAX 04:35 · JFK 07:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.