V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cshwen
V2EX  ›  求职

[广州]测试开发 5 年+经验 求推荐

 •  
 •   cshwen · 2021-04-11 11:08:16 +08:00 · 1212 次点击
  这是一个创建于 452 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  测试开发 5 年,一年的后端开发(Go)
  目前仍在北京
  因家里原因,打算回广州稳定下来,想看看广州有啥合适的测试开发岗位,烦请各位大大不吝分享
  优先考虑电商和服务端相关的方向,期望双休,拒绝奋斗逼,Thanks♪(・ω・)ノ
  8 条回复    2021-04-13 00:37:53 +08:00
  amyangfei
      1
  amyangfei  
     2021-04-11 14:13:38 +08:00
  PingCAP 考虑不
  karlxu
      2
  karlxu  
     2021-04-11 14:16:28 +08:00
  shopee 考虑不?不过是在深圳
  KC35
      3
  KC35  
     2021-04-11 17:47:35 +08:00
  可以看下我之前发的贴
  hanrong
      4
  hanrong  
     2021-04-11 19:15:29 +08:00 via iPhone
  cshwen
      5
  cshwen  
  OP
     2021-04-13 00:29:31 +08:00
  @KC35 谢谢,考虑考虑
  cshwen
      6
  cshwen  
  OP
     2021-04-13 00:29:52 +08:00
  @hanrong 可惜不符合基本要求😢
  cshwen
      7
  cshwen  
  OP
     2021-04-13 00:36:25 +08:00
  @amyangfei 感谢,看了下介绍,PingCAP 是不是挺专注于技术的,我还是偏向业务侧,先收藏着看看
  cshwen
      8
  cshwen  
  OP
     2021-04-13 00:37:53 +08:00
  @karlxu 感谢,不考虑深圳哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4229 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 06:46 · PVG 14:46 · LAX 23:46 · JFK 02:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.